Jak vybrat správný biochemický analyzátor

Biochemické analyzátory, také známé jako klinické chemické analyzátory, se používají k měření metabolitů v biologických vzorcích, jako je krev nebo moč.Vyšetření těchto tekutin umožňuje diagnostiku mnoha nemocí.Příkladem použití takového analyzátoru je měření kreatininu v moči k posouzení filtrační kapacity ledvin.
Při výběru biochemického analyzátoru je důležité zvážit, zda je vyžadována automatizace analýzy, specifičnost činidel a úroveň přesnosti měření.Je také důležité vzít v úvahu objem detekce (maximální počet současně analyzovaných vzorků).

Jakou techniku ​​měření používá biochemický analyzátor?

Existuje několik analytických metod měření.Lze je rozdělit do dvou kategorií:

Optická technika:
Kolorimetrie: Toto je nejčastěji používaná metoda.Smíchejte vzorek s vhodným činidlem, aby vznikla barevná reakce.Koncentrace analytu určuje intenzitu získané barvy.
Fotometrie: světelný zdroj je promítán na vzorek s vhodnou vlnovou délkou, zatímco fotodetektor umístěný na druhé straně vzorku měří míru absorpce světla.To přímo souvisí s koncentrací analytu ve vzorku.Zde je několik principů: absorbance (schopnost média absorbovat světlo), zákal (který měří zákal produkovaný látkou suspendovanou v kapalném médiu), fluorescence (množství světla, které látka absorbuje při jedné vlnové délce a emituje při druhé ).

Elektrochemické techniky:
Přímá potenciometrie: iontově selektivní elektrody (ISE) jsou široce používány především pro stanovení množství iontů ve vzorcích.Metoda byla vyvinuta pro stanovení iontů sodíku, draslíku, chloridů a lithia.Iontově selektivní elektroda je senzor schopný určovat koncentraci iontů v roztoku měřením proudu protékajícího iontově selektivní membránou.
Nepřímá potenciometrie: tato metoda využívá také iontově selektivní elektrodu.Umožňuje velké množství testů a nejčastěji se používá v centralizovaných laboratořích.Na rozdíl od přímé potenciometrie vyžaduje k vyjádření výsledků předběžné ředění, vyjádřené v molaritě.
Biochemické analyzátory mohou poskytnout několik principů měření.

Jaké možnosti jsou dostupné pro biochemické analyzátory?

Některé modely nabízejí širší škálu typů analýz než běžné analyzátory.Mohou být použity v oblastech odborných znalostí, jako je imunologie, endokrinologie, toxikologie a onkologie.Na trhu jsou modely, které umožňují až 100 typů analýz.Pro optimalizaci pracovního postupu existují také systémy pro současné zpracování vzorků klinické chemie a imunotestů.Tímto způsobem není potřeba zpracovávat vzorky mezi různými moduly.

novinky2


Čas odeslání: Jun-02-2022
: